zorgverzekering voor de zorg

Zwanger En Zorgverzekering

Iedereen in Holland moet vereist een zorgverzekering afsluiten. Eén keer per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in een aantal minuten de voordeligste en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan 100 diverse zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd uitsparen

Bij deze website vind jeefficiënt en gemakkelijk de meest geschikte zorgverzekering bij je wensen. Hoe dat werkt? Heelduidelijk: we stellen je enkele vragen over je geval en wat jijvan betekenisvindt. Onder andere of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het belangrijk vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die precies bij je wensen past. In onsoverzicht zie je dan welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze snel en simpel met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in depolisvoorwaarden van de bescherming duiken. Over het algemeen kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest voordelige en meest geschikte zorgverzekering gevonden? Dan kun je diegauw via ons vinden. Binnen 5 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken 1 keer per jaar: per 1 januari. Inenkele gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Bijvoorbeeld als je:

  • 18 jaarwordt
  • (terug) komt uit het buitenland
  • uit een militair dienstverband komt
  • je zorgcollectief wordt beëindigd
  • je gaat scheiden
  • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
  • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringafsluiten. Je bent namelijk wettelijkvoorgeschreven om op zijnminst een basisverzekering te hebben. Vergelijkimmer even: dan weet je zeker dat je de bestpassende engoedkoopste zorgverzekering vindt. Ga eenvoudig je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen bruikbaaris voor jou.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder meer naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeringsmaatschappij de rekening niet helemaal.Over het algemeen moet je dan 20% van dekosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig vaak eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgverzekeringsmaatschappijenwaar jouw verzekeringsmaatschappij een contractmee heeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de kosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel immer naar hetziekenhuis van je keuze.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Op welk moment bij de verzekeraarvan je optie een kruisje ziet staandan betekent dit dat je niet altijd naar hetziekenhuis van je keuze kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgverzekeraarsgecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekering vergelijken

Via hier vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jespoorslags de beste zorgverzekering voor ,opjou geval aangepast. En dat wil immers iedereen? Want zeg nou zelf; het is uiteindelijkcool om regelmatig wat inkomen over te houdenvoor mooiere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!De KFC is op deze manier gauw verdiend. Leessnel verder om erachter te komen hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen zet je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jegemakkelijk allezorgverzekeringsmaatschappijen voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgaanbieder voor je gezin debeste keusis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgtwaalf maanden )

Kies de zorgverzekering

die het slimste bijjouw situatie past, en overstappen maar!

In Nederland is iedereen voorgeschreveneen basisverzekering af te sluiten. Soms tevens voordeligom een aanvullende verzekering af te sluiten waardoor jemeer uitgaven aan zorg vergoed krijgt. Het aanstaande zorg12maanden zul je misschien anderewensen hebben dan het afgelopen zorgjaar.Wellicht weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een een andereaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isuiteraardpijnlijk, maar als je met onze vergelijker goedkiest, houd je mooigeld over om extra veel lekkere dingen in teslaan!

Scroll naar boven