allergoedkoopste zorgverzekering

Zorgverzekering Zorg

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd uitsparen

Bij onze website vind jeeenvoudig en simpel de goedkooste zorgverzekering bij je wensen. Hoe dat werkt? Heelgemakkelijk: we stellen je meerdere vragen over je situatie en wat jijcruciaalvindt. Onder meer of je onkosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het vanbelang vindt dat je bijzekere zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je dan welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze easy met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in depolisvoorwaarden van de bescherming duiken. Meestal kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest goedkope en bestpassende zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieacuut via ons aan gaan. Binnen 5 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de kostprijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Per slot van rekening moet je wel goed naar demaandprijs van je zorgverzekeringkijken. Om degoedkoperekeus zorgverzekering te vinden diewel voldoende bescherming biedt voor jouw wensen, kun je daaromhet voordeligste je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de kosten vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar debeste zorgverzekering? 3hints om de voordeligste zorgverzekeringte vinden:

  • Kijk ieder jaar goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar een tientje maandelijks schelen!
  • Kijk goed naar devergoeding die je krijgt. Zorg er voor dat jeuiteindelijk niet meermaandprijs betaalt dan jeuitgekeerd krijgt uit de zorgverzekering.
  • Kijk naar je eigen risico. Is eenfacultatief eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de voordeligste zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) exact hetzelfdepakket. Hierdoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeerniet groot dat het pakket tevens bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al eenvoudigteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop op de keper beschouwdduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering immermet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je debeste enmeest goedkope zorgverzekering hebt.

Hoe over het algemeen betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar één maal perjaar. Dit kan in een grotebetaling zijn, maar ook in meerdere kleine.Het hangt volledig af van wat voor onkosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het 12maanden erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms verlaat

Je betaalt nooit spoorslags in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In enkele gevallen kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder andere in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeraar te sturen, duurthet tevens lang voordat deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een jaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent voorgeschreven het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij enkelezorgverzekeringsmaatschappijen kun je ook vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder anderemedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit interessant zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het facultatief eigen risico

Naast het verplicht eigenrisico is er ook een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je voorgeschreveneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het verplicht eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeonmiddellijk de meest geschikte zorgverzekering voor ,welke “Juist voorjou” is. En dat wil tochook iedereen? Want zeg nou zelf; het is tenslottecool om elkemaand wat geld over te houdenvoor mooiere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!Dat bioscoopje is op deze wijze snel verdiend. Leesnu verder om erachter te komen hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen zet je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jesnel allezorgverzekeraars voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgprovider voor je wensen het voordeligstis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het goedkopere bijjouw situatie past, en afsluiten maar!

In Nederland is iedereen verplichteen basisverzekering af te sluiten. Meestal ook voordeligom een aanvullende verzekering te hebben waarmee jemeer uitgaven aan zorg vergoed krijgt. Het aanstaande zorgkalenderjaar zul je misschien anderekosten hebben dan het afgelopen zorgjaar.Wellicht weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een extraaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isvanzelfsprekendirritant, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je een beetjegeld over om extra veel dropjes in tekopen!

Scroll naar boven