basis zorgverzekering vergelijken

Zorgverzekering Promovendum

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de dekking die bij je past

De voordeligstekeus zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kosten is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en dekking biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let ook op tevens dat je jouw niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

  • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten vooronmiddellijk noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder 12 maandenverandert de bescherming van de basisverzekering.
  • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering aangaan. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je zeker weten gaat maken.

Ben je op zoek naar eenspecifieke betaling?Bekijk dan ons overzicht tegemoetkomingen .

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel immer eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waardoor jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeringsmaatschappij besluiten dat je niet de hele rekening uitbetaaldkrijgt. 

Hoe werkt een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis moet je de rekening zelfdoorsturen naar de verzekeringsmaatschappij. Of je schiet derekening voor en declareert achteraf. De zorgverzekeraarbetaalt de kosten, áls de kosten binnen je zorgverzekering vallen.

Bij een restitutiepolis heb je volledig vrije zorgkeuze. Jehoeft dus niet te kijken naar de contracten die je zorgverzekeraarmet de zorgverlener heeft afgesloten. Let wel op: gaat het om overdreven durezorgkosten? onder andere omdat je naar een dureprivékliniek bent geweest? Dan moet je soms een gedeelte van de rekening zelfbetalen.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt meestal naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder meer: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% uitbetaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Nadelen combinatiepolis

Ook een combinatiepolis werkt op basis van contracten.zorgverzekeringsmaatschappijen sluiten contracten metzorgverleners. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je nietje hele rekening betaald.

De combinatiepolis is duurder dan een natura- ofbudgetpolis. Is de zorgverlener bij jou in de buurt gecontracteerd bij eennatura- of budgetverzekeraar? Dan kan dit ook een goede keusvoor je zijn. Check dus immer van tevoren de contractering.

Zorgverzekering vergelijken

Via deze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeacuut de beste zorgverzekering voor ,welke “Juist voorjou” is. En dat wil jij tochook ook? Want zeg nou zelf; het is tenslottefijn om elkemaand wat inkomen over te houdenvoor andere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!De KFC is op deze manier snel verdiend. Leessnel verder om erachter te komen hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jegemakkelijk allezorgverzekeringsmaatschappijen voor vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgaanbieder voor jouw wensen het voordeligstis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het betere bijjou past, en overstappen maar!

In Nederland is iedere burger voorgeschreveneen basisverzekering te hebben. In eenaantal gevallen tevens voordeligom een aanvullende verzekering te hebben waardoor jemeer uitgaven aan zorg vergoed krijgt. Het komende zorgtwaalf maanden zul je wellicht anderebehoeften hebben dan het afgelopen zorgjaar.Wellicht weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een uitgebreideaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isvanzelfsprekendpijnlijk, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je een beetjegeld over om extra veel snoep in teslaan!

Scroll naar boven