goedkope zorgverzekering vergelijken

Zorgverzekering Check

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor jongeren geldt vaak dat ze geen brede zorgverzekering nodig hebben. studerenden zijn vaak gezond en kunnen daarom veel besparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het maximale eigen risico. Een aantal zorgverzekeraars bieden een speciale jongeren zorgverzekering aan. Ga je jouw zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studenten zijn (mits deze vanzelfsprekend aansluiten op je wensen).

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeraarssluiten overeenkomsten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Onze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeringsmaatschappijkunt zien met wie zij een overeenkomst hebben. Vind je hetprettiger per zorgaanbieder bekijken met welke zorgverzekeringsmaatschappijenzij een overeenkomst hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeraar geen overeenkomst meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusaltijd bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jouwziektekostenverzekering een helevergoeding krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis te allen tijde naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderniet verwachte kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeraar in geen contract heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan vind jeuiteraard ookacuut in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder andere naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeraar de rekening niet helemaal.Vaak moet je dan 20% van dekosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig vaak eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Hoe werkt een naturapolis?

Moet je naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener?Dan betaalt je zorgverzekeraar deonkosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.Kies je voor een zorgprovider waar de zorgverzekeringsmaatschappijgeen contract mee heeft? Dan moet je over hetalgemeen een deel van de kostenzelf betalen. Dit is in de regel 20% van dehele rekening.

Zorgverzekering vergelijken

Via hier vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeonverwijld de goedkoopste zorgverzekering voor ,speciaal voor jou samengesteld. En dat wil immers iedereen? Want zeg nou zelf; het is per slot van rekeningheel stoer om elkemaand wat euro’s over te houdenvoor mooiere dingen? Het leven is al duur genoeg!Dat etentje buiten de deur is op deze manier snel verdiend. Leesgauw verder om erachter te komen hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jeeenvoudig allezorgverzekeringsmaatschappijen voor vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgprovider voor je situatie degoedkopere keusis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgtwaalf maanden )

Kies de zorgverzekering

die het goedkopere bijjou past, en overstappen maar!

In ons land is iedereen gebodeneen basisverzekering te hebben. In enkele gevallen tevens verstandigom een aanvullende verzekering af te sluiten waarmee jeextra uitgaven aan zorg vergoed krijgt. Het aanstaande zorgjaar zul je misschien anderewensen hebben dan het vorige zorgjaar.Wellicht weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een uitgebreideaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isallichtpijnlijk, maar als je met onze vergelijker een goede vergelijking maakt, houd je watgeld over om extra veel dropjes in tekopen!

Scroll naar boven