zorgverzekering 18 jaar vergelijken

Zorgverzekering 18 Jarige

Een ieder in Nederland moet geboden een zorgverzekering vinden. Eén maal per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in een aantal minuten de betere en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan honderd diverse zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Tip voor studenten

Voor studenten geldt vaak dat ze geen grote zorgverzekering nodig hebben. studerenden zijn over het algemeen gezond en kunnen daarom veel besparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het maximale eigen risico. Sommige zorgverzekeringsmaatschappijen bieden een speciale jongeren zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studenten zijn (mits deze vanzelfsprekend aansluiten op je wensen).

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeraarssluiten overeenkomsten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Onze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeringsmaatschappijkunt zien met wie zij een contract hebben. Wil je liever per zorgaanbieder bekijken met welke zorgverzekeringsmaatschappijenzij een overeenkomst hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeraar geen overeenkomst meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusaltijd bij jezorgverzekeraar of je met jouwziektekostenverzekering een geheleuitbetaling krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis te allen tijde naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderplotselinge kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeringsmaatschappij in geen contract heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan vind jeallicht ookogenblikkelijk in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt vaak naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder andere: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% uitbetaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Niet immer hele rekening betaald

Bij een combinatiepolis kun je er niet zomaar vanuit gaandat je te allen tijde alles betaaldkrijgt. Niet alleverzekeraars hebben namelijk niet met alle zorgaanbiederseen contract. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg jealleen het ‘normale’ tarief betaald. Vrijwel altijd is dit tarief genoeg om de gehelerekening te dekken. Het kan welbeschouwd voorkomen dat dit niet het geval is. Als je vooreen bepaalde behandeling naar een dure kliniek gaat, krijg je hoogstoverhet algemeen niet je hele behandelinguitbetaald. Het ‘normale’ tarief is dan lager dan het tariefwat de privékliniek rekent.

Zorgverzekering vergelijken

Via hier vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jestantepede de voordeligste zorgverzekering voor ,speciaal voor jou samengesteld. En dat wil jij uiteindelijk ook? Want zeg nou zelf; het is tenslotteheerlijk om maandelijks wat euro’s over te houdenvoor andere dingen? Het leven is al duur genoeg!Die lunch bijdie leuke lunchroom is op deze manier snel verdiend. Leesnu verder om erachter te komen hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen volg je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jeeenvoudig allezorgaanbieders voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgaanbieder voor je situatie het besteis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het goedkopere bijjouw gezin past, en afsluiten maar!

In Nederland is iedere burger verplichteen basisverzekering af te sluiten. Meestal ook handigom een aanvullende verzekering te hebben waarmee jeextra kosten van zorg vergoed krijgt. Het nieuwe zorgkalenderjaar zul je wellicht anderewensen hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een uitgebreideaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat iszekerpijnlijk, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je mooigeld over om extra veel snoep in teslaan!

Scroll naar boven