goedkoopste basis zorgverzekering

Zorgkiezer

Een ieder in dit land moet voorgeschreven een zorgverzekering vinden. Eén maal per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in enkele minuten de slimste en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook belangrijk: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeringsmaatschappijenterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen overeenkomst mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een contract heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezekeus vrijheid is eenrestitutiepolis gdevoordeligste zorgverzekering. Je betaalteen hogere premie dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je meteen terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Laat ons je assisteren bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De dekking van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan tevens zijn dat debescherming van je aanvullende verzekering verandert, je zorgmaandprijshoger wordt of dat je wensen voor komend twaalfmaanden veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij onzewebsite aan het juiste adres. Wijbegeleiden je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet oververzekerd bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Wat is een naturapolis?

  Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder andere naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, betaalt deverzekeraar de rekening niet helemaal.In de regel moet je dan 20% van dekosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig over het algemeen eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

  Nadelen naturapolis

  Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgverzekeringsmaatschappijenwaar jouw verzekeraar een overeenkomstmee heeft afgesloten. Als je onder andere naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de onkosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel altijd naar hetziekenhuis van je optie.

  In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Op welk moment bij de verzekeringsmaatschappijvan je keuze een kruisje ziet staandan betekent dit dat je niet immer naar hetziekenhuis van je mogelijkheid kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgaanbiedersgecontracteerd zijn en welke niet. 

  Zorgverzekering vergelijken

  Via deze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeacuut de voordeligste zorgverzekering voor ,op jouw wensen en behoeften afgestemd. En dat wil jij immers ook? Want zeg nou zelf; het is per slot van rekeningfijn om elkemaand wat inkomen over te houdenvoor mooiere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!De KFC is op deze manier snel verdiend. Leessnel verder om erachter te komen hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

  Welke stappen zet je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

  In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jegemakkelijk allezorgverzekeraars voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgaanbieder voor je situatie het voordeligstis:

  Vul je gegevens in

  Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgtwaalf maanden )

  Kies de zorgverzekering

  die het betere bijjou past, en aanmelden maar!

  In ons land is iedereen voorgeschreveneen basisverzekering af te sluiten. Meestal tevens verstandigom een aanvullende verzekering af te sluiten waardoor jeandere kosten van zorg terugkrijgt krijgt. Het nieuwe zorgtwaalf maanden zul je wellicht anderebehoeften hebben dan het vorige zorgjaar.Misschien weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een een andereaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat iszekervervelend, maar als je met onze vergelijker goedkiest, houd je een beetjegeld over om extra veel ijsjes in teslaan!

Scroll naar boven