prijsvergelijk zorgverzekering

Zorgbewustpolis

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor jongeren geldt over het algemeen dat ze geen wijde zorgverzekering nodig hebben. studenten zijn over het algemeen gezond en kunnen daarom veel geld besparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het hoogste eigen risico. Een aantal zorgverzekeringsmaatschappijen bieden een speciale jongeren zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studenten zijn (mits deze natuurlijk aansluiten op jouw wensen).

Wat is een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis heb je een volledig vrijezorgkeuze. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel immer eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeringsmaatschappij besluiten dat je niet de hele rekening betaaldkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote voordeel van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het zinlooshoge kosten zijn).

Wanneer moet ik eigen risico betalen?

Als je kosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor dekosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 38vijf euro, krijg je de overige kostenbetaald van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekering vergelijken

Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeacuut de beste zorgverzekering voor ,speciaal voor jou samengesteld. En dat wil toch iedereen? Want zeg nou zelf; het is op de keper beschouwdverstandig om elkemaand wat geld over te houdenvoor andere dingen? Het leven is al duur genoeg!Dat bioscoopje is op deze manier snel verdiend. Leesgauw verder om te weten hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen volg je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jegemakkelijk allezorgaanbieders voor vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgaanbieder voor je situatie het besteis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgkalenderjaar )

Kies de zorgverzekering

die het betere bijjou past, en aanmelden maar!

In ons land is iedere burger verplichteen basisverzekering af te sluiten. Voor velen is het vaak tevens gewenstom een aanvullende verzekering te hebben waardoor jemeer kosten van zorg terugkrijgt krijgt. Het nieuwe zorgkalenderjaar zul je wellicht anderewensen hebben dan het vorige zorgjaar.Misschien weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een extraaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isnatuurlijkirritant, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je mooigeld over om extra veel dropjes in teslaan!

Scroll naar boven