basis zorgverzekering vergelijken

Zorg Unive

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor jongeren geldt in de regel dat ze geen uitgebreide zorgverzekering nodig hebben. jongeren zijn vaak gezond en kunnen daarom veel uitsparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het maximale eigen risico. Sommige zorgverzekeringsmaatschappijen bieden een speciale jongeren zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor jongeren zijn (mits deze allicht aansluiten op jouw wensen).

Laat ons je helpen bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De bescherming van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan tevens zijn dat dedekking van je aanvullende verzekering verandert, je zorgpremiehoger wordt of dat je wensen voor komend twaalfmaanden veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij hier aan het juiste adres. Wijassisteren je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet overgedekt bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Wat is een combinatiepolis?

  Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt overhet algemeen naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

  Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% vergoed. 

  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

  Niet te allen tijde hele rekening uitbetaald

  Bij een combinatiepolis kun je er niet zomaar vanuit gaandat je immer alles uitbetaaldkrijgt. Enkeleverzekeringsmaatschappijen hebben namelijk niet met alle zorgverzekeraarseen contract. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg jealleen het ‘normale’ tarief uitbetaald. Meestal is dit tarief genoeg om de volledigerekening te dekken. Het kan toch voorkomen dat dit niet het geval is. Als je vooreen bepaalde behandeling naar een dure kliniek gaat, krijg je hoogstmeestal niet je hele behandelingbetaald. Het ‘normale’ tarief is dan lager dan het tariefwat de privékliniek rekent.

  Zorgverzekering vergelijken

  Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jemeteen de voordeligste zorgverzekering voor ,passen bij jouw situatie. En daarom ben jehier toch? Want zeg nou zelf; het is op de keper beschouwdcool om elkemaand wat euro’s over te houdenvoor mooiere dingen? Het leven is al duur genoeg!Die lunch bijdie leuke lunchroom is op deze wijze gauw verdiend. Leesgauw verder om erachter te komen hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

  Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

  In onze zorgvergelijker kun jesimpel allezorgverzekeringsmaatschappijen voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgaanbieder voor jouw gezin het voordeligstis:

  Vul je gegevens in

  Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgtwaalf maanden )

  Kies de zorgverzekering

  die het betere bijjouw situatie past, en overstappen maar!

  In ons land is iedere burger voorgeschreveneen basisverzekering te hebben. In niet alle gevallen ook gewenstom een aanvullende verzekering af te sluiten waarmee jeandere uitgaven aan zorg terugkrijgt krijgt. Het aanstaande zorgjaar zul je wellicht andereuitgaven hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een extraaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat iszekerirritant, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je een beetjegeld over om extra veel snoep in teslaan!

Scroll naar boven