goedkope zorgverzekering vergelijken

Zorg In Het Buitenland

Iedereen in Holland moet voorgeschreven een zorgverzekering afsluiten. Eén keer per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in enkele minuten de slimste en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook erg handig: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Tip voor studenten

Voor studenten geldt vaak dat ze geen wijde zorgverzekering nodig hebben. jongeren zijn in de regel gezond en kunnen daarom veel geld besparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het uiterste eigen risico. Een aantal zorgverzekeraars bieden een speciale jongeren zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studenten zijn (mits deze vanzelfsprekend aansluiten op jouw wensen).

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeraarssluiten contracten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Onze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeringsmaatschappijkunt zien met wie zij een contract hebben. Vind je hetprettiger per zorgaanbieder bekijken met welke zorgverzekeraarszij een overeenkomst hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusaltijd bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jeziektekostenverzekering een heleuitbetaling krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis immer naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderplotselinge kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeraar in geen overeenkomst heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan vind jeallicht ookspoorslags in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt in de regel naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder meer: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% uitbetaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Niet immer hele rekening uitbetaald

Bij een combinatiepolis kun je er niet zomaar vanuit gaandat je altijd alles vergoedkrijgt. Een aantalverzekeraars hebben namelijk niet met alle zorgaanbiederseen contract. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg jealleen het ‘normale’ tarief vergoed. Vrijwel altijd is dit tarief genoeg om de ganserekening te dekken. Het kan per slot van rekening voorkomen dat dit niet het situatie is. Als je vooreen bepaalde behandeling naar een dure kliniek gaat, krijg je hoogstwaarschijnlijk niet je hele behandelinguitbetaald. Het ‘normale’ tarief is dan lager dan het tariefwat de privékliniek rekent.

Zorgverzekering vergelijken

De zorgverzekering vergelijken. Elke 12 maanden opnieuwberekent de het rijk welkebasiszorg onder het basispakket valt en welke zorgniet meer betaald wordt door de basisverzekering, zotevens voor . Tijdens Prinsjesdag is door de Koning voorgelezen watde veranderingen inhouden voor aankomend kalenderjaar.Lees hier wat je wetel wilt over je zorgverzekeringin .

Scroll naar boven