nederlandse zorgverzekering

Zilveren Kruis Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken gedektbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de bescherming die bij je past

De goedkoopste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kostprijs is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op ook dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

  • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten voorlinearecta noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder kalenderjaarverandert de dekking van de basisverzekering.
  • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje onder meer fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering vinden. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen kosten die je zondertwijfel gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde uitbetaling?Bekijk dan ons overzicht schadeloosstellingen .

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel altijd eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening uitbetaaldkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote voordeel van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het nodelooshoge kosten zijn).

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt vaak naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% betaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Niet immer hele rekening vergoed

Bij een combinatiepolis kun je er niet zomaar vanuit gaandat je altijd alles vergoedkrijgt. Niet alleverzekeraars hebben namelijk niet met alle zorgverzekeringsmaatschappijeneen contract. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg jealleen het ‘normale’ tarief uitbetaald. Vrijwel altijd is dit tarief genoeg om de helerekening te dekken. Het kan tenslotte voorkomen dat dit niet het situatie is. Als je vooreen zekere behandeling naar een dure kliniek gaat, krijg je hoogstoverhet algemeen niet je hele behandelingbetaald. Het ‘normale’ tarief is dan lager dan het tariefwat de privékliniek rekent.

Zorgverzekering vergelijken

Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jegauw de goedkoopste zorgverzekering voor ,speciaal voor jou samengesteld. En dat wil immers iedereen? Want zeg nou zelf; het is tochookcool om maandelijks wat euro’s over te houdenvoor andere dingen? Het leven is al duur genoeg!De KFC is op deze wijze snel verdiend. Leesgauw verder om te weten hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen zet je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jesnel allezorgverzekeringsmaatschappijen voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgaanbieder voor jouw situatie het besteis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het goedkopere bijjouw gezin past, en afsluiten maar!

In Nederland is iedere burger vereisteen basisverzekering te hebben. Voor velen is het vaak tevens gewenstom een aanvullende verzekering af te sluiten waardoor jemeer kosten van zorg terugkrijgt krijgt. Het aanstaande zorg12maanden zul je wellicht anderebehoeften hebben dan het vorige zorgjaar.Misschien weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een uitgebreideaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isnatuurlijkpijnlijk, maar als je met onze vergelijker goedkiest, houd je watgeld over om extra veel lekkere dingen in teslaan!

Scroll naar boven