laagste zorgverzekering

Zekur Zorgverzekering

Een ieder in Nederland moet voorgeschreven een zorgverzekering vinden. Eén keer per jaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in enkele minuten de voordeligste en meest voordelige zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Kies de bescherming die bij je past

De voordeligste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de prijs is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en dekking biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let ook op tevens dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

  • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten voormeteen noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder jaarverandert de dekking van de basisverzekering.
  • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen kosten die je ongetwijfeld gaat maken.

Ben je op zoek naar eenexpliciete betaling?Bekijk dan ons overzicht schadeloosstellingen .

Wat is een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis heb je een volledig vrijezorgkeuze. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel altijd eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waardoor jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeringsmaatschappij besluiten dat je niet de hele rekening vergoedkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote voordeel van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het nodelooshoge onkosten zijn).

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt vaak naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% uitbetaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Niet te allen tijde hele rekening betaald

Bij een combinatiepolis kun je er niet zomaar vanuit gaandat je altijd alles uitgekeerdkrijgt. Enkeleverzekeraars hebben namelijk niet met alle zorgverzekeraarseen contract. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg jealleen het ‘normale’ tarief uitbetaald. In deregel is dit tarief genoeg om de volledigerekening te dekken. Het kan per slot van rekening voorkomen dat dit niet het situatie is. Als je vooreen zekere behandeling naar een dure kliniek gaat, krijg je hoogstoverhet algemeen niet je hele behandelinguitbetaald. Het ‘normale’ tarief is dan lager dan het tariefwat de privékliniek rekent.

Zorgverzekering vergelijken

Via hier vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jesubiet de goedkoopste zorgverzekering voor ,speciaal voor jou samengesteld. En daarom ben jehier toch? Want zeg nou zelf; het is per slot van rekeningfijn om regelmatig wat inkomen over te houdenvoor mooiere dingen? Het leven is al duur genoeg!Dat bioscoopje is op deze manier snel verdiend. Leesnu verder om te weten te komen hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen volg je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jeeenvoudig allezorgverzekeringsmaatschappijen voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgprovider voor je situatie het voordeligstis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorg12maanden )

Kies de zorgverzekering

die het goedkopere bijjou past, en overstappen maar!

In ons land is iedere burger voorgeschreveneen basisverzekering te hebben. Voor velen is het vaak tevens voordeligom een aanvullende verzekering te hebben waardoor jemeer kosten van zorg terugkrijgt krijgt. Het nieuwe zorgkalenderjaar zul je wellicht andereuitgaven hebben dan het afgelopen zorgjaar.Wellicht weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een uitgebreideaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isnatuurlijkirritant, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je een beetjegeld over om extra veel lekkere dingen in teslaan!

Scroll naar boven