laagste zorgverzekering

Wlz En Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor studerenden geldt over het algemeen dat ze geen brede zorgverzekering nodig hebben. studerenden zijn in de regel gezond en kunnen daarom veel uitsparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het maximale eigen risico. Sommige zorgverzekeringsmaatschappijen bieden een speciale studerenden zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studerenden zijn (mits deze natuurlijk aansluiten op je wensen).

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel altijd eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waardoor jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening uitgekeerdkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote gewin van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het onnodighoge kosten zijn).

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeringsmaatschappij de rekening niet helemaal.In de regel moet je dan 20% van dekosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig over het algemeen eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Hoe werkt een naturapolis?

Moet je naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener?Dan betaalt je zorgverzekeraar dekosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.Kies je voor een zorgaanbieder waar de zorgverzekeringsmaatschappijgeen overeenkomst mee heeft? Dan moet je in het algemeen een deel van de kostenzelf betalen. Dit is over het algemeen 20% van dehele rekening.

Zorgverzekering vergelijken

Via deze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jespoorslags de goedkoopste zorgverzekering voor ,welke “Juist voorjou” is. En wie wil dat nouniet? Want zeg nou zelf; het is immerscool om maandelijks wat salaris over te houdenvoor andere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!De KFC is op deze wijze snel verdiend. Leesgauw verder om te weten hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jeeenvoudig allezorgverzekeraars voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgprovider voor je situatie degoedkopere keusis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het goedkopere bijjouw gezin past, en overstappen maar!

In Nederland is iedere burger vereisteen basisverzekering af te sluiten. Voor velen is het vaak tevens handigom een aanvullende verzekering te hebben waarmee jeandere kosten van zorg terugkrijgt krijgt. Het nieuwe zorgkalenderjaar zul je wellicht anderekosten hebben dan het vorige zorgjaar.Wellicht weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een een andereaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isallichtvervelend, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je watgeld over om extra veel lekkere dingen in tekopen!

Scroll naar boven