zorgverzekering nederland vergelijken

Wanneer Zorgverzekering Afsluiten

Iedereen in Nederland moet geboden een zorgverzekering afsluiten. Eén maal per 12 maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in enkele minuten de goedkopere en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook belangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Kies de bescherming die bij je past

De goedkoperekeus zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de premie is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op tevens dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

  • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten voorterstond noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder twaalf maandenverandert de bescherming van de basisverzekering.
  • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering vinden. Let wel goed op dat de extra maandprijs die jebetaalt opweegt tegen kosten die je ongetwijfeld gaat maken.

Ben je op zoek naar eenspecifieke betaling?Bekijk dan ons overzicht schadeloosstellingen .

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken 1 keer per jaar: per 1 januari. Insommige situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder meer als je:

  • 18 12 maandenwordt
  • (terug) komt uit het buitenland
  • uit een militair dienstverband komt
  • je zorgcollectief wordt beëindigd
  • je gaat scheiden
  • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
  • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringafsluiten. Je bent namelijk wettelijkvoorgeschreven om ten minste een basisverzekering te hebben. Vergelijkaltijd even: dan weet je zeker dat je de bestpassende engoedkoopste zorgverzekering vindt. Ga efficiënt je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen praktischis voor jou.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt overhet algemeen naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% betaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Pluspunten combinatiepolis

Je hebt met een combinatiepolis normaalgesproken vrije zorgkeuze. Je mag dus in de meestegevallen zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Omdat je geen helevrije zorgkeuze hebt, is de combinatiepolis iets goedkoper dan derestitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken

Via hier vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeogenblikkelijk de beste zorgverzekering voor ,welke “Juist voorjou” is. En wie wil dat nouniet? Want zeg nou zelf; het is welbeschouwdheel stoer om maandelijks wat salaris over te houdenvoor andere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!De KFC is op deze manier snel verdiend. Leesgauw verder om te weten te komen hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jesnel allezorgverzekeraars voor vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgprovider voor je situatie het voordeligstis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het betere bijjouw gezin past, en overstappen maar!

In ons land is iedere burger voorgeschreveneen basisverzekering af te sluiten. In enkele gevallen ook verstandigom een aanvullende verzekering af te sluiten waardoor jemeer uitgaven aan zorg terugkrijgt krijgt. Het nieuwe zorg12maanden zul je wellicht anderebehoeften hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een uitgebreideaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat iszekerirritant, maar als je met onze vergelijker goedkiest, houd je mooigeld over om extra veel lekkere dingen in teslaan!

Scroll naar boven