laagste zorgverzekering

Unive Zorgverzekering

Iedereen in Holland moet vereist een zorgverzekering vinden. Eén keer per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in een paar minuten de slimste en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan honderd diverse zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Kies de bescherming die bij je past

De slimstekeus zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kosten is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en dekking biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let ook op ook dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten voorterstond noodzakelijke medische hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder jaarverandert de dekking van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering aangaan. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je zeker weten gaat maken.

Ben je op zoek naar eenspecifieke uitbetaling?Bekijk dan ons overzicht vergoedingen .

Laat ons je helpen bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De bescherming van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan tevens zijn dat debescherming van je aanvullende verzekering verandert, je zorgmaandprijshoger wordt of dat je wensen voor komend 12 maanden veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij deze website aan het juiste adres. Wijassisteren je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet overgedekt bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Wat is een naturapolis?

  Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeraar de rekening niet helemaal.Meestal moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig vaak eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

  Nadelen naturapolis

  Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgverzekeraarswaar jouw verzekeraar een overeenkomstmee heeft afgesloten. Als je onder andere naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de kosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel te allen tijde naar hetziekenhuis van je keuze.

  In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Wanneer bij de verzekeraarvan je keuze een kruisje ziet staandan houdt in dit dat je niet altijd naar hetziekenhuis van je keuzemogelijkheid kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgaanbiedersgecontracteerd zijn en welke niet. 

  Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

  Je kunt regelmatig eenextra bedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte maken. Het fijne van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde aanwezigezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt berekenenwat het beste bij je situatie past. Weetje misschien al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

  iedereen in Nederland is voorgeschreven een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het belangrijk dat je goed nadenkt over je wensen voordat je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt ook, in de meeste gevallen, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel excepties. Onder meer als je volwassen wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een afwijking. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden één maal je zorgverzekering gedurende het jaar met zekere redenen wijzigen.

  Welke polis moet je kiezen in ?

  Er bestaan momenteel drie verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

  1. Budgetpolis
  2. Naturapolis
  3. Restitutiepolis

  Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 soorten soorten die in je basispakketzitten.

  Polissen in het basispakket

  Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeraarswel. Over het algemeen is bij dezepolis de premie hetvoordeligst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

  Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenmooi volwaardig aanbod aanzorgbedrijf. Check welimmer even de polisvoorwaarden en of je zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgspecialistenvoor terug.

  Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgverleners, je kuntte allen tijde overal terecht en de kostenworden meestal betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in 1ste instantie de kostenzelf moet betalen en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de drietypen polissen.

  Maak je niet dik: wat voor soort polisje ook afsluit, je kunt altijd bijalle zorgaanbieders terecht. Dekosten worden alleen niet immer vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder onvoorzienekosten bij een restitutiepolis.

  Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

  Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan je situatie. Nieteenieder heeft een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, aangezien aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De uitgebreide verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je volgens zorgjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welslim een aanvullende verzekering hiervoor te kiezen. Zo ben je voor de meestekosten beschermd. Kijk voorafgoed voor jezelf na of deschadeloosstellingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat betalen.

  Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

  Naast het verplichte eigen risico is ertevens een facultatiefeigen risico. Het geboden eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg nodighebt kan het zijn dat enkele onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 1812 maanden of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie betaalt.

  Je eigen risico geldt voor enkelekostenposten. Deze worden dus niet volledig betaald door je basisverzekering:

  • Met ambulancenaar ziekenhuis
  • Bloed prikken
  • Medicamenten
  • Nacht in hetziekenhuis
  • Ziekenhuisoperaties
  • Fysio bij(sport)blessures

  Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

  • Zorgkosten van de huisarts
  • Kraamzorg
  • Tandardskosten bij minderjarigen
  • Verzekerden onder de 18 jaar
  • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
  • Wijkverpleging
  • Geleende hulpmiddelen
  • Zorg van zekere chronische ziekten

  Waarom is het belangrijk je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

  Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder jaar het moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op een betere zorgverzekeringpassend bij jouw gezinssituatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

  • Prijs
  • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
  • Voorwaarden
  • Vrije- of beperkte zorgkeuze
  • Gecontracteerde zorg

  Kies deslimste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

  Omdat je niet elk kalenderjaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelk jaar opnieuw onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is vaninvloed ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

  • vaakinteressanter dan via je werkgever
  •  eenvoudig vergelijken op premie éndekking
  • 14 dagen bedenktijd
  • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven