zorgverzekering voor de zorg

Unive Verzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw geval past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken gedektbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor studenten geldt in de regel dat ze geen veelomvattende zorgverzekering nodig hebben. studerenden zijn meestal gezond en kunnen daarom veel geld overhouden door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het maximale eigen risico. Sommige zorgverzekeraars bieden een speciale studerenden zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studenten zijn (mits deze vanzelfsprekend aansluiten op je wensen).

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken 1 maal per jaar: per 1 januari. Ineen aantal gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Bijvoorbeeld als je:

  • 18 12 maandenwordt
  • (terug) komt uit het buitenland
  • uit een militair dienstverband komt
  • je zorgcollectief wordt beëindigd
  • je gaat scheiden
  • voorwaarden van de polistussentijds nadelig wijzigen
  • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringafsluiten. Je bent namelijk wettelijkverplicht om niet minder dan een basisverzekering te hebben. Vergelijkaltijd even: dan weet je zeker dat je de voordeligste engoedkoopste zorgverzekering vindt. Ga efficiënt je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen praktischis voor jou.

Wanneer moet ik eigen risico betalen?

Als je onkosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor dekosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 38vijf euro, krijg je de overige onkostenbetaald van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekering vergelijken

De zorgverzekering vergelijken. Elk jaar opnieuwberekent de ministers welkebasiszorg onder het basispakket vallen en welke zorgniet meer betaald wordt door de basisverzekering, zotevens voor . Tijdens Prinsjesdag is bekendgemaakt watde nieuwe dingen inhouden voor het komende 12 maanden.Lees hier wat je wetel wilt over je zorgverzekeringin .

Scroll naar boven