goedkoopste basis zorgverzekering

Studentenkorting Zorgverzekering

Iedereen in dit land moet voorgeschreven een zorgverzekering vinden. Eén maal per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in enkele minuten de betere en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Kies de dekking die bij je past

De bestekeus zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de premie is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op ook dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

  • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle kosten voorlinearecta noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder jaarverandert de bescherming van de basisverzekering.
  • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje onder meer fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Let wel goed op dat de extra premie die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je zondertwijfel gaat maken.

Ben je op zoek naar eenspecifieke uitbetaling?Bekijk dan ons overzicht schadeloosstellingen .

Wat is een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis heb je een volledig vrijezorgkeuze. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel immer eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waardoor jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeringsmaatschappij besluiten dat je niet de hele rekening uitbetaaldkrijgt. 

Hoe werkt een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis moet je de rekening zelfdoorsturen naar de verzekeraar. Of je schiet derekening voor en declareert achteraf. De zorgverzekeraarvergoedt de kosten, áls de kosten binnen je zorgverzekering vallen.

Bij een restitutiepolis heb je volledig vrije zorgkeuze. Jehoeft dus niet te kijken naar de contracten die je zorgverzekeringsmaatschappijmet de zorgverlener heeft afgesloten. Let wel op: gaat het om overdreven durezorgkosten? bijvoorbeeld omdat je naar een dureprivékliniek bent geweest? Dan moet je soms een gedeelte van de rekening zelfbetalen.

Wanneer moet ik eigen risico betalen?

Als je kosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor dekosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 38vijf euro, krijg je de overige kostenuitgekeerd van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekering vergelijken

Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeonmiddellijk de goedkoopste zorgverzekering voor ,welke “Juist voorjou” is. En dat wil welbeschouwd iedereen? Want zeg nou zelf; het is welbeschouwdcool om maandelijks wat inkomen over te houdenvoor leuke dingen? Het leven is al duur genoeg!Die McKroket is op deze manier gauw verdiend. Leessnel verder om erachter te komen hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen volg je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jeeenvoudig allezorgverzekeringsmaatschappijen voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgprovider voor jouw situatie degoedkopere keusis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het slimste bijjouw situatie past, en aanmelden maar!

In ons land is iedere burger gebodeneen basisverzekering te hebben. in de regel is het tevens handigom een aanvullende verzekering af te sluiten waarmee jeandere zorgkosten vergoed krijgt. Het komende zorg12maanden zul je misschien anderewensen hebben dan het afgelopen zorgjaar.Wellicht weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een extraaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isnatuurlijkvervelend, maar als je met onze vergelijker goedkiest, houd je watgeld over om extra veel ijsjes in teslaan!

Scroll naar boven