kiezen zorgverzekering

Studenten Zorgverzekering Menzis

Een ieder in dit land moet verplicht een zorgverzekering vinden. Eén keer per jaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een aantal minuten de voordeligste en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het opzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook erg handig: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

  • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeringsmaatschappijenterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgverzekeraars gaat waar zeeen overeenkomst mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
  • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgaanbieder een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
  • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
  • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezemogelijkheid vrijheid is eenrestitutiepolis gdevoordeligste zorgverzekering. Je betaalteen hogere kosten dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je subiet terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de maandprijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Per slot van rekening moet je wel goed naar demaandprijs van je zorgverzekeringkijken. Om debeste zorgverzekering te vinden diewel voldoende bescherming biedt voor je wensen, kun je daaromhet goedkopere je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de premie vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar deslimstekeus zorgverzekering? 3aanwijzingen om de goedkoopste zorgverzekeringte vinden:

  • Kijk iedere twaalf maanden goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar enkele tientjes elke maand schelen!
  • Kijk goed naar devergoeding die je krijgt. Zorg er voor dat jewelbeschouwd niet meermaandprijs betaalt dan jebetaald krijgt uit de zorgverzekering.
  • Kijk naar je eigen risico. Is eenvrijwillig eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de voordeligste zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Hierdoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeerklein dat het pakket ook bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al snelteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop immersduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering altijdmet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je degoedkopere envoordeligste zorgverzekering hebt.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder andere naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeraar de rekening niet helemaal.In de regel moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig in de regel eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Hoe werkt een naturapolis?

Moet je naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener?Dan betaalt je zorgverzekeringsmaatschappij dekosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.Kies je voor een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraargeen overeenkomst mee heeft? Dan moet je in de regel een deel van de kostenzelf betalen. Dit is in de regel 20% van dehele rekening.

Zorgverzekering vergelijken

Via deze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jesubiet de goedkoopste zorgverzekering voor ,passen bij jouw situatie. En dat wil jij op de keper beschouwd ook? Want zeg nou zelf; het is tochookgeweldig om elkemaand wat euro’s over te houdenvoor andere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!Die lunch bijdie leuke lunchroom is op deze wijze snel verdiend. Leesgauw verder om te weten te komen hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jesimpel allezorgaanbieders voor vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgprovider voor je situatie debetere keusis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgkalenderjaar )

Kies de zorgverzekering

die het betere bijjouw situatie past, en overstappen maar!

In ons land is iedere burger gebodeneen basisverzekering af te sluiten. Meestal tevens voordeligom een aanvullende verzekering af te sluiten waardoor jeandere zorgkosten terugkrijgt krijgt. Het nieuwe zorgjaar zul je misschien andereuitgaven hebben dan het vorige zorgjaar.Misschien weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een extraaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isuiteraardvervelend, maar als je met onze vergelijker een goede vergelijking maakt, houd je mooigeld over om extra veel lekkere dingen in tekopen!

Geplaatst in Geen categorie
Scroll naar boven