zorgverzekering 18 jaar vergelijken

Oz Zorgverzekering

Iedereen in ons land moet verplicht een zorgverzekering vinden. Eén maal per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in een aantal minuten de slimste en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan honderd verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook belangrijk: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeraarsterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeringsmaatschappij wil dat je naarzorgverzekeraars gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een contract heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door dezekeuze vrijheid is eenrestitutiepolis gdebeterekeus zorgverzekering. Je betaalteen hogere maandprijs dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je meteen terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Laat ons je begeleiden bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De dekking van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan tevens zijn dat debescherming van je aanvullende verzekering verandert, je zorgmaandprijshoger wordt of dat je wensen voor komend kalenderjaar veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij hier aan het juiste adres. Wijassisteren je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet oververzekerd bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Wat is een combinatiepolis?

  Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt in de regel naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder andere: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

  Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% vergoed. 

  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief vergoed. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

  Niet te allen tijde hele rekening uitbetaald

  Bij een combinatiepolis kun je er niet zomaar vanuit gaandat je te allen tijde alles vergoedkrijgt. Niet alleverzekeraars hebben namelijk niet met alle zorgaanbiederseen contract. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg jealleen het ‘normale’ tarief uitbetaald. Vrijwel altijd is dit tarief genoeg om de helerekening te dekken. Het kan toch ook voorkomen dat dit niet het situatie is. Als je vooreen bepaalde behandeling naar een dure kliniek gaat, krijg je hoogstwaarschijnlijk niet je hele behandelingvergoed. Het ‘normale’ tarief is dan lager dan het tariefwat de privékliniek rekent.

  Zorgverzekering vergelijken

  Via hier vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeonmiddellijk de voordeligste zorgverzekering voor ,welke “Juist voorjou” is. En daarom ben jehier toch? Want zeg nou zelf; het is op de keper beschouwdcool om elkemaand wat inkomen over te houdenvoor andere dingen? Het leven is al duur genoeg!Die lunch bijdie leuke lunchroom is op deze manier gauw verdiend. Leessnel verder om te weten hoe hetoverstappen werkt in .

  Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

  In onze zorgvergelijker kun jesimpel allezorgverzekeraars voor vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgprovider voor je gezin het voordeligstis:

  Vul je gegevens in

  Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgkalenderjaar )

  Kies de zorgverzekering

  die het voordeligste bijjouw gezin past, en overstappen maar!

  In Nederland is iedereen gebodeneen basisverzekering af te sluiten. Voor velen is het vaak ook voordeligom een aanvullende verzekering te hebben waarmee jemeer zorgkosten terugkrijgt krijgt. Het aanstaande zorgtwaalf maanden zul je wellicht andereuitgaven hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een uitgebreideaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isvanzelfsprekendirritant, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je een beetjegeld over om extra veel snoep in tekopen!

Scroll naar boven