goedkoopste basis zorgverzekering

Menzis Garantverzorgd 3

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw geval past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierdiverse zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

  • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeraarsterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeringsmaatschappij wil dat je naarzorgverzekeraars gaat waar zeeen overeenkomst mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
  • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
  • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
  • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezeoptie vrijheid is eenrestitutiepolis gdebeste zorgverzekering. Je betaalteen hogere premie dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan zie je gauw terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Wat is een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis heb je een volledig vrijezorgkeuze. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel immer eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waardoor jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening uitgekeerdkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote voordeel van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het zinlooshoge onkosten zijn).

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt vaak naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder meer: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% vergoed. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Pluspunten combinatiepolis

Je hebt met een combinatiepolis in de regel vrije zorgkeuze. Je mag dus in de meestegevallen zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Omdat je geen helevrije zorgkeuze hebt, is de combinatiepolis iets voordeliger dan derestitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken

Via hier vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeacuut de beste zorgverzekering voor ,passen bij je situatie. En wie wil dat nouniet? Want zeg nou zelf; het is per slot van rekeninggeweldig om maandelijks wat inkomen over te houdenvoor leuke uitgaven? Het leven is al duur genoeg!Die McKroket is op deze wijze gauw verdiend. Leessnel verder om te weten hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen volg je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jegemakkelijk allezorgverzekeraars voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgaanbieder voor je situatie degoedkopere keusis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgkalenderjaar )

Kies de zorgverzekering

die het slimste bijjouw gezin past, en aanmelden maar!

In ons land is iedereen voorgeschreveneen basisverzekering af te sluiten. vaak is het ook gewenstom een aanvullende verzekering af te sluiten waardoor jeandere kosten van zorg terugkrijgt krijgt. Het nieuwe zorg12maanden zul je wellicht anderekosten hebben dan het vorige zorgjaar.Misschien weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een extraaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isuiteraardirritant, maar als je met onze vergelijker een goede vergelijking maakt, houd je mooigeld over om extra veel snoep in teslaan!

Scroll naar boven