zorgverzekering nederland vergelijken

Interpolis Zorgverbruik

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor jongeren geldt over het algemeen dat ze geen brede zorgverzekering nodig hebben. studerenden zijn over het algemeen gezond en kunnen daarom veel geld overhouden door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het hoogste eigen risico. Enkele zorgverzekeringsmaatschappijen bieden een speciale jongeren zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studerenden zijn (mits deze natuurlijk aansluiten op jouw wensen).

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken 1 keer per jaar: per 1 januari. Inenkele gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Bijvoorbeeld als je:

  • 18 twaalf maandenwordt
  • (terug) komt uit het buitenland
  • uit een militair dienstverband komt
  • je zorgcollectief wordt beëindigd
  • je gaat scheiden
  • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
  • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringvinden. Je bent namelijk wettelijkverplicht om minimaal een basisverzekering te hebben. Vergelijkimmer even: dan weet je zeker dat je de bestpassende enmeest goedkope zorgverzekering vindt. Ga snel je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen bruikbaaris voor jou.

Hoe in de regel betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 keer per12 maanden. Dit kan in één grotebetaling zijn, maar tevens in meer dan 1 kleine.Het hangt helemaal af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het twaalf maanden erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeringsmaatschappij soms wat later

Je betaalt nooit ogenblikkelijk in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In sommige gevallen kandit best lang duren. Je zorgverzekeringsmaatschappij isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder meer in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet ook lang alvorens deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een twaalf maanden duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent voorgeschreven het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij niet allezorgverzekeringsmaatschappijen kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder anderemedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je jouw eigen risico op gaatmaken, kan dit interessant zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het vereist eigenrisico is er ook een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je verplichteigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het vrijwillig eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het verplicht eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

Via deze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeonmiddellijk de voordeligste zorgverzekering voor ,opjou geval aangepast. En dat wil jij uiteindelijk ook? Want zeg nou zelf; het is immerscool om elkemaand wat inkomen over te houdenvoor andere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!Die McKroket is op deze wijze gauw verdiend. Leesnu verder om te weten te komen hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen volg je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jesnel allezorgaanbieders voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgaanbieder voor je gezin het besteis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het betere bijjouw situatie past, en aanmelden maar!

In ons land is iedere burger gebodeneen basisverzekering te hebben. in de regel is het tevens gewenstom een aanvullende verzekering af te sluiten waarmee jemeer zorgkosten terugkrijgt krijgt. Het komende zorgtwaalf maanden zul je misschien anderewensen hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een extraaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isnatuurlijkirritant, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je een beetjegeld over om extra veel dropjes in tekopen!

Scroll naar boven