zorgverzekering voor de zorg

Goedkoopste Zorgverzekering Voor Studenten

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de bescherming die bij je past

De bestekeus zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de premie is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en dekking biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let ook op ook dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

  • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle kosten voormeteen noodzakelijke medische hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder twaalf maandenverandert de dekking van de basisverzekering.
  • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje onder meer fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering aangaan. Let wel goed op dat de extra premie die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je zeker weten gaat maken.

Ben je op zoek naar eenexpliciete vergoeding?Bekijk dan ons overzicht vergoedingen .

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de prijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Welbeschouwd moet je wel goed naar dekosten van je zorgverzekeringkijken. Om debeste zorgverzekering te vinden diewel voldoende dekking biedt voor je wensen, kun je daaromhet betere je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de maandprijs vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar devoordeligstekeus zorgverzekering? 3hints om de meestvoordelige zorgverzekeringte vinden:

  • Kijk ieder kalenderjaar goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar een tientje elke maand schelen!
  • Kijk goed naar debetaling die je krijgt. Zorg er voor dat jeuiteindelijk niet meerkosten betaalt dan jeuitbetaald krijgt uit de zorgverzekering.
  • Kijk naar je eigen risico. Is eenfacultatief eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de meest goedkope zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) exact hetzelfdepakket. Daardoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeerklein dat het pakket tevens bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al eenvoudigteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop op de keper beschouwdduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering immermet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je debeste engoedkoopste zorgverzekering hebt.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt vaak naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% uitbetaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief vergoed. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Hoe werkt een combinatiepolis?

Als je kiest voor een combinatiepolis heb je voor de meestezorgverleners een vrije zorgkeuze. Dat houdt in dat je overhet algemeen zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Ofje vrije zorgkeuze hebt, verschilt per zorgsoort. Zo kun je bij ziekenhuizenwel vrije zorgkeuze hebben, maar bij klinieken niet. 

Kijk wel te allen tijde goed naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met dezorgverleners heeft afgesloten. Als je naar een gecontracteerde zorgverlenergaat, krijg je je hele rekening betaald. Kies jevoor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan wordt je rekening alleen tothet ‘normale’ bedrag betaald. Dat betekent datje in de meeste gevallen je hele rekening betaaldkrijgt. Tenzij je naar een zorgverlener gaat die een tarief hanteert wat hogeris dan normaal. Goed om te weten: je eigen risico betaal je altijd zelf.

Zorgverzekering vergelijken

Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jelinearecta de beste zorgverzekering voor ,passen bij jouw situatie. En dat wil jij toch ook? Want zeg nou zelf; het is welbeschouwdverstandig om elkemaand wat salaris over te houdenvoor andere dingen? Het leven is al duur genoeg!Die McKroket is op deze manier snel verdiend. Leesnu verder om erachter te komen hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jesnel allezorgaanbieders voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgprovider voor je gezin het besteis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgkalenderjaar )

Kies de zorgverzekering

die het goedkopere bijjou past, en overstappen maar!

In ons land is iedereen gebodeneen basisverzekering te hebben. vaak is het ook handigom een aanvullende verzekering te hebben waarmee jeandere kosten van zorg terugkrijgt krijgt. Het komende zorgtwaalf maanden zul je wellicht andereuitgaven hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een een andereaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isvanzelfsprekendvervelend, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je een beetjegeld over om extra veel lekkere dingen in teslaan!

Scroll naar boven