zorgverzekering vergelijkingssites

Goedkoopste Zorgpremie

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeringsmaatschappijenterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeringsmaatschappij wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen overeenkomst mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Tevens hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgaanbieder een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeraar heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezeoptie vrijheid is eenrestitutiepolis gdebeste zorgverzekering. Je betaalteen hogere premie dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je subiet terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Laat ons je assisteren bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De dekking van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan ook zijn dat dedekking van je aanvullende verzekering verandert, je zorgmaandprijshoger wordt of dat je wensen voor komend kalenderjaar veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij deze website aan het juiste adres. Wijassisteren je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet overgedekt bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Wat is een combinatiepolis?

  Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt meestal naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

  Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% vergoed. 

  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

  Nadelen combinatiepolis

  Tevens een combinatiepolis werkt op basis van overeenkomsten.zorgverzekeraars sluiten contracten metzorgverleners. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je nietje hele rekening betaald.

  De combinatiepolis is duurder dan een natura- ofbudgetpolis. Is de zorgverlener bij jou in de buurt gecontracteerd bij eennatura- of budgetverzekeraar? Dan kan dit ook een goede keusvoor je zijn. Check dus immer van tevoren de contractering.

  Zorgverzekering vergelijken

  Via deze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeonmiddellijk de meest geschikte zorgverzekering voor ,welke “Juist voorjou” is. En dat wil toch iedereen? Want zeg nou zelf; het is tochheerlijk om regelmatig wat geld over te houdenvoor andere dingen? Het leven is al duur genoeg!Dat etentje buiten de deur is op deze wijze gauw verdiend. Leesnu verder om te weten te komen hoe hetoverstappen werkt in .

  Welke stappen zet je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

  In onze zorgvergelijker kun jegemakkelijk allezorgverzekeraars voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgaanbieder voor jouw wensen deslimste keusis:

  Vul je gegevens in

  Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgkalenderjaar )

  Kies de zorgverzekering

  die het voordeligste bijjou past, en overstappen maar!

  In ons land is iedere burger verplichteen basisverzekering te hebben. In niet alle gevallen ook voordeligom een aanvullende verzekering af te sluiten waarmee jeandere kosten van zorg vergoed krijgt. Het aanstaande zorgjaar zul je wellicht andereuitgaven hebben dan het afgelopen zorgjaar.Wellicht weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een een andereaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isuiteraardpijnlijk, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je watgeld over om extra veel ijsjes in teslaan!

Scroll naar boven