kiezen zorgverzekering

Fbto Zorgverzekering Premie

Een ieder in Nederland moet voorgeschreven een zorgverzekering aan gaan. Eén maal per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een aantal minuten de voordeligste en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 diverse zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Tip voor studenten

Voor studenten geldt vaak dat ze geen veelomvattende zorgverzekering nodig hebben. studerenden zijn meestal gezond en kunnen daarom veel uitsparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het uiterste eigen risico. Een aantal zorgverzekeraars bieden een speciale jongeren zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studerenden zijn (mits deze vanzelfsprekend aansluiten op jouw wensen).

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijensluiten contracten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Hier heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeraarkunt zien met wie zij een contract hebben. Vind je hetprettiger per zorgprovider bekijken met welke zorgverzekeraarszij een contract hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusaltijd bij jezorgverzekeraar of je met jouwziektekostenverzekering een volledigeuitbetaling krijgt bij de zorgaanbieder waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis te allen tijde naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderniet verwachte kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeringsmaatschappij in geen overeenkomst heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan vind jenatuurlijk tevensaanstonds in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Hoe vaak betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar één keer pertwaalf maanden. Dit kan in 1 grotebetaling zijn, maar ook in meerdere kleine.Het hangt compleet af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het jaar erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms verlaat

Je betaalt nooit onmiddellijk in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In sommige situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeringsmaatschappij isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeraar te sturen, duurthet ook lang alvorens deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een twaalf maanden duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent vereist het eigenrisico te betalen als je kosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij sommigezorgverzekeringsmaatschappijen kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je bijvoorbeeldmedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit handig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het voorgeschreven eigenrisico is er tevens een facultatief eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je voorgeschreveneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot maximaal 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het vrijwillig eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het verplicht eigenrisico. Dus alleen voor kosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

Via hier vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jegauw de voordeligste zorgverzekering voor ,welke “Juist voorjou” is. En daarom ben jehier toch? Want zeg nou zelf; het is tenslotteheerlijk om regelmatig wat salaris over te houdenvoor andere dingen? Het leven is al duur genoeg!Dat etentje buiten de deur is op deze manier snel verdiend. Leesgauw verder om te weten te komen hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jesnel allezorgverzekeraars voor vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgaanbieder voor jouw wensen debetere keusis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgtwaalf maanden )

Kies de zorgverzekering

die het beste bijjouw situatie past, en aanmelden maar!

In ons land is iedere burger verplichteen basisverzekering af te sluiten. Soms ook verstandigom een aanvullende verzekering te hebben waardoor jeandere kosten van zorg vergoed krijgt. Het aanstaande zorgjaar zul je wellicht anderewensen hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een uitgebreideaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isallichtpijnlijk, maar als je met onze vergelijker een goede vergelijking maakt, houd je watgeld over om extra veel ijsjes in tekopen!

Scroll naar boven