zorgverzekering nederland vergelijken

Dsw Zorgverzekering

Een ieder in ons land moet geboden een zorgverzekering aan gaan. Eén keer per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in een aantal minuten de slimste en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan honderd verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook interessant: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierdiverse zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgaanbiedersterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Tevens hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgaanbieder een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door dezekeus vrijheid is eenrestitutiepolis gdegoedkoopste zorgverzekering. Je betaalteen hogere premie dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan zie je gauw terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Laat ons je assisteren bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De bescherming van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan tevens zijn dat dedekking van je aanvullende verzekering verandert, je zorgkostenhoger wordt of dat je wensen voor komend twaalfmaanden veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij hier aan het juiste adres. Wijhelpen je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet overgedekt bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Wat is een combinatiepolis?

  Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt in de regel naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

  Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% uitbetaald. 

  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

  Nadelen combinatiepolis

  Ook een combinatiepolis werkt op basis van contracten.zorgverzekeringsmaatschappijen sluiten contracten metzorgverleners. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je nietje hele rekening vergoed.

  De combinatiepolis is duurder dan een natura- ofbudgetpolis. Is de zorgverlener bij jou in de buurt gecontracteerd bij eennatura- of budgetverzekeraar? Dan kan dit ook een goede keusvoor je zijn. Check dus immer van tevoren de contractering.

  Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

  Je kunt ieder jaar eenflink bedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datalle beschikbarezorgverzekeringsmaatschappijen met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het ideale bij jouw situatie past. Weetje wellicht al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaangeven in onze filters.

  een ieder in ons land is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het verstandig dat je goed luistert naar je wensen alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt namelijk, meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Onder meer als je 18 jaar wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een afwijking. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden 1 keer je zorgverzekering tussendoor met zekere redenen wijzigen.

  Welke polis moet je kiezen in ?

  Er bestaan momenteel drie verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

  1. Budgetpolis
  2. Naturapolis
  3. Restitutiepolis

  Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie soorten verschillende die in je basispakketzitten.

  Polissen in het basispakket

  Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Over het algemeen is bij dezepolis de premie hetgoedkoopst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het voordeel is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

  Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg gelijk door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenzeer uitgebreid aanbod aanzorgaanbieder. Check welaltijd even de polisvoorwaarden en of je zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

  Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgaanbieder, je kuntaltijd overal terecht en de kostenworden zoals eenvoudigis vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je wel eens in 1ste instantie de uitgavenzelf moet betalen en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de driesoorten polissen.

  Maak je geen zorgen: wat voor type polisje tevens bestelt, je kunt te allen tijde bijalle zorgaanbieders terecht. Dekosten worden alleen niet immer terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder niet verwachteonkosten bij een restitutiepolis.

  Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

  Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan jouw situatie. Nieteenieder heeft een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, aangezien aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De aanvullende verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je komend zorgkalenderjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteuitgaven gedekt. Kijk van tevorengoed voor jezelf na of devergoedingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat betalen.

  Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

  Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een vrijwilligeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt immer in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg gebruikt kan het zijn dat enkele kosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 1812 maanden of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs moet afdragen.

  Je eigen risico geldt voor meerderedingen. Deze worden dus niet volledig betaald door je basisverzekering:

  • Ambulancevervoer
  • Bloed prikken
  • Medicijnen
  • Ziekenhuisopnames
  • Operatie door eenchirurg of arts
  • Fysio bij(sport)blessures

  Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

  • Derekening van de huisarts
  • Zorgkosten voor verloskunde
  • Tandardskosten bij minderjarigen
  • Verzekerden onder de 18 jaar
  • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
  • Wijkverpleging
  • Geleende hulpmiddelen
  • Zorg van zekere chronische ziekten

  Waarom is het interessant je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

  Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door telichten en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op de beste zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

  • Prijs
  • dekking (van bijv. fysiotherapie)
  • Voorwaarden
  • Vrije- of beperkte zorgkeuze
  • Gecontracteerde zorg

  Kies debeste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

  Omdat je niet ieder 12maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelk jaar eens onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

  • in de regelinteressanter dan via je werkgever
  •  eenvoudig vergelijken op kostprijs éndekking
  • 2 weken bedenktijd
  • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven