nederlandse zorgverzekering

Cz Zorgpolis

Een ieder in ons land moet geboden een zorgverzekering aan gaan. Eén maal per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in een aantal minuten de betere en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 diverse zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierdiverse zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

  • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgaanbiedersterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgverzekeringsmaatschappijen gaat waar zeeen overeenkomst mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
  • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Tevens hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgaanbieder een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
  • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeraar heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
  • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door dezekeuzemogelijkheid vrijheid is eenrestitutiepolis gdebeste zorgverzekering. Je betaalteen hogere kosten dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan zie je gauw terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de maandprijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Welbeschouwd moet je wel goed naar dekosten van je zorgverzekeringkijken. Om deslimstekeus zorgverzekering te vinden diewel voldoende dekking biedt voor jouw wensen, kun je daaromhet goedkopere je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de premie vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar degoedkoopste zorgverzekering? 3tips om de meestvoordelige zorgverzekeringte vinden:

  • Kijk ieder jaar goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar een tientje elke maand schelen!
  • Kijk goed naar deuitbetaling die je krijgt. Zorg er voor dat jewelbeschouwd niet meerpremie betaalt dan jebetaald krijgt uit de zorgverzekering.
  • Kijk naar je eigen risico. Is eenfacultatief eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de voordeligste zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) exact hetzelfdepakket. Daardoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeernihil dat het pakket ook bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al snelteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop op de keper beschouwdduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering immermet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je degoedkopere envoordeligste zorgverzekering hebt.

Hoe vaak betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 maal perjaar. Dit kan in één grotebetaling zijn, maar tevens in enkele kleine.Het hangt compleet af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het twaalf maanden erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeringsmaatschappij soms later

Je betaalt nooit onverwijld in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In sommige situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeraar te sturen, duurthet ook lang alvorens deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een twaalf maanden duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent vereist het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij sommigezorgverzekeraars kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je bijvoorbeeldmedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit verstandig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het facultatief eigen risico

Naast het voorgeschreven eigenrisico is er tevens een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je verplichteigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee facultatief verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het geboden eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Ook bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

Via hier vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jelinearecta de beste zorgverzekering voor ,speciaal voor jou samengesteld. En wie wil dat nouniet? Want zeg nou zelf; het is immersgeweldig om elkemaand wat geld over te houdenvoor andere dingen? Het leven is al duur genoeg!Die McKroket is op deze wijze snel verdiend. Leesnu verder om erachter te komen hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jeeenvoudig allezorgverzekeraars voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgprovider voor jouw gezin het besteis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het goedkopere bijjouw situatie past, en overstappen maar!

In ons land is iedereen verplichteen basisverzekering af te sluiten. over hetalgemeen is het tevens handigom een aanvullende verzekering af te sluiten waardoor jemeer uitgaven aan zorg terugkrijgt krijgt. Het aanstaande zorg12maanden zul je wellicht anderebehoeften hebben dan het vorige zorgjaar.Wellicht weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een extraaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isallichtnaar, maar als je met onze vergelijker goedkiest, houd je een beetjegeld over om extra veel snoep in tekopen!

Scroll naar boven