kiezen zorgverzekering

Cz Zorgbewust

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de dekking die bij je past

De goedkoopste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de premie is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let ook op ook dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

  • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle kosten vooraanstonds noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder jaarverandert de bescherming van de basisverzekering.
  • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen kosten die je ongetwijfeld gaat maken.

Ben je op zoek naar eenspecifieke vergoeding?Bekijk dan ons overzicht vergoedingen .

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken 1 keer per jaar: per 1 januari. Inenkele situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder meer als je:

  • 18 twaalf maandenwordt
  • (terug) komt uit het buitenland
  • uit een militair dienstverband komt
  • je zorgcollectief wordt beëindigd
  • je gaat scheiden
  • voorwaarden van de polistussentijds nadelig wijzigen
  • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringvinden. Je bent namelijk wettelijkgeboden om ten minste een basisverzekering te hebben. Vergelijkimmer even: dan weet je zeker dat je de bestpassende enmeest voordelige zorgverzekering vindt. Ga inenkele stappen je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen praktischis voor jou.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, betaalt deverzekeringsmaatschappij de rekening niet helemaal.Over het algemeen moet je dan 20% van dekosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig meestal eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgverzekeringsmaatschappijenwaar je verzekeraar een overeenkomstmee heeft afgesloten. Als je onder andere naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de kosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel immer naar hetziekenhuis van je keuze.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Op welk moment bij de verzekeringsmaatschappijvan je keuze een kruisje ziet staandan houdt in dit dat je niet te allen tijde naar hetziekenhuis van je keus kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgverzekeraarsgecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekering vergelijken

De zorgverzekering vergelijken. Elk jaar opnieuwbepaalt de ministers welkebasiszorg onder het basispakket valt en welke zorgniet meer gedeclareerd wordt door de basisverzekering, zotevens voor . Tijdens Prinsjesdag is bekend geworden watde veranderingen inhouden voor het komende jaar.Lees hier wat je wetel wilt over je zorgverzekeringin .

Scroll naar boven