nieuwe zorgverzekering afsluiten

Cz Zorg Op Maatpolis

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor studenten geldt in de regel dat ze geen wijde zorgverzekering nodig hebben. studenten zijn in de regel gezond en kunnen daarom veel besparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het maximale eigen risico. Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijen bieden een speciale studenten zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studerenden zijn (mits deze vanzelfsprekend aansluiten op jouw wensen).

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de kostprijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Immers moet je wel goed naar demaandprijs van je zorgverzekeringkijken. Om degoedkoopste zorgverzekering te vinden diewel voldoende bescherming biedt voor je wensen, kun je daaromhet voordeligste je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de maandprijs vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar degoedkoopste zorgverzekering? 3suggesties om de meestvoordelige zorgverzekeringte vinden:

  • Kijk iedere twaalf maanden goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar enkele tientjes permaand schelen!
  • Kijk goed naar debetaling die je krijgt. Zorg er voor dat jetenslotte niet meerpremie betaalt dan jeuitbetaald krijgt uit de zorgverzekering.
  • Kijk naar je eigen risico. Is eenfacultatief eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de goedkoopste zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Daardoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeernihil dat het pakket ook bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al simpelteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop tochduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering immermet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je debetere enmeest goedkope zorgverzekering hebt.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder andere naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeringsmaatschappij de rekening niet helemaal.Over het algemeen moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig in de regel eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgaanbiederswaar je verzekeraar een overeenkomstmee heeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de onkosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel immer naar hetziekenhuis van je mogelijkheid.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Wanneer bij de verzekeraarvan je mogelijkheid een kruisje ziet staandan betekent dit dat je niet altijd naar hetziekenhuis van je optie kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgaanbiedersgecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekering vergelijken

De zorgverzekering vergelijken. Ieder jaar opnieuwbepaalt de overheid welkebasiszorg onder het basispakket vallen en welke zorgniet meer betaald wordt door de basisverzekering, zoook voor . Ten tijde van Prinsjesdag is bekendgemaakt watde nieuwe dingen inhouden voor het volgende twaalf maanden.Lees hier wat je wetel wilt over je zorgverzekeringin .

Scroll naar boven