zorgverzekering nederland vergelijken

Cvz Zorgverzekering

Een ieder in Nederland moet vereist een zorgverzekering aan gaan. Eén maal per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een aantal minuten de voordeligste en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook erg handig: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd besparen

Bij hier vind jeefficiënt en easy de goedkooste zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heeleenvoudig: we stellen je enkele vragen over je geval en wat jijbelangrijkvindt. Onder andere of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het van invloed vindt dat je bijzekere zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die precies bij je wensen past. In onsoverzicht zie je vervolgens welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze eenvoudig met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de dekking duiken. Vaak kunnen we jeook nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Degoedkoopste en beste zorgverzekering gevonden? Dan kun je diemeteen via ons afsluiten. Binnen luttele minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één keer per jaar: per 1 januari. Inenkele situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder andere als je:

  • 18 12 maandenwordt
  • (terug) komt uit het buitenland
  • uit een militair dienstverband komt
  • je zorgcollectief wordt beëindigd
  • je gaat scheiden
  • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
  • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringafsluiten. Je bent namelijk wettelijkgeboden om niet minder dan een basisverzekering te hebben. Vergelijkte allen tijde even: dan weet je zeker dat je de voordeligste enmeest voordelige zorgverzekering vindt. Ga inenkele stappen je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen functioneelis voor jou.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, betaalt deverzekeraar de rekening niet helemaal.Over het algemeen moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig over het algemeen eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Hoe werkt een naturapolis?

Moet je naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener?Dan vergoedt je zorgverzekeraar deonkosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.Kies je voor een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraargeen contract mee heeft? Dan moet je meestal een deel van de onkostenzelf betalen. Dit is meestal 20% van dehele rekening.

Zorgverzekering vergelijken

Via deze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jesubiet de beste zorgverzekering voor ,speciaal voor jou samengesteld. En dat wil jij uiteindelijk ook? Want zeg nou zelf; het is tenslottecool om maandelijks wat euro’s over te houdenvoor mooiere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!Die McKroket is op deze manier gauw verdiend. Leesgauw verder om erachter te komen hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen zet je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jegemakkelijk allezorgaanbieders voor vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgaanbieder voor je situatie het besteis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgkalenderjaar )

Kies de zorgverzekering

die het beste bijjou past, en aanmelden maar!

In ons land is iedere burger voorgeschreveneen basisverzekering af te sluiten. Soms ook verstandigom een aanvullende verzekering te hebben waarmee jemeer uitgaven aan zorg terugkrijgt krijgt. Het nieuwe zorgkalenderjaar zul je wellicht anderewensen hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een extraaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isvanzelfsprekendirritant, maar als je met onze vergelijker goedkiest, houd je mooigeld over om extra veel snoep in teslaan!

Scroll naar boven