prijsvergelijk zorgverzekering

Cak Zorgpremie

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw situatie past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de bescherming die bij je past

De beste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de prijs is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en dekking biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op tevens dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

  • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle kosten voorspoorslags noodzakelijke medische hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder jaarverandert de bescherming van de basisverzekering.
  • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering vinden. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je ongetwijfeld gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde betaling?Bekijk dan ons overzicht schadeloosstellingen .

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeraarssluiten overeenkomsten af met alle ziekenhuizen en medischspecialisten. Onze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeraarkunt zien met wie zij een contract hebben. Wil je liever per zorgprovider bekijken met welke zorgverzekeraarszij een contract hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusimmer bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jouwziektekostenverzekering een gehelebetaling krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis altijd naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderplotselinge kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeraar in geen overeenkomst heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan vind jeuiteraard tevensacuut in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Op welk moment moet ik eigen risico betalen?

Als je onkosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor deonkosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 38vijf euro, krijg je de overige kostenuitbetaald van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekering vergelijken

Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeaanstonds de beste zorgverzekering voor ,welke “Juist voorjou” is. En daarom ben jehier toch? Want zeg nou zelf; het is per slot van rekeningheel stoer om elkemaand wat salaris over te houdenvoor mooiere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!De KFC is op deze manier snel verdiend. Leessnel verder om te weten te komen hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen volg je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jesnel allezorgverzekeraars voor vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgaanbieder voor jouw situatie het besteis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het slimste bijjouw situatie past, en overstappen maar!

In ons land is iedere burger verplichteen basisverzekering te hebben. In sommige gevallen ook gewenstom een aanvullende verzekering af te sluiten waardoor jeextra zorgkosten vergoed krijgt. Het komende zorgkalenderjaar zul je misschien anderekosten hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een een andereaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isuiteraardpijnlijk, maar als je met onze vergelijker goedkiest, houd je een beetjegeld over om extra veel snoep in teslaan!

Scroll naar boven