goedkoopste zorgverzekering vergelijken

Basisverzekering Zorg

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld overhouden

Bij deze website vind jeeenvoudig en easy de goedkooste zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heelsimpel: we stellen je meerdere vragen over je situatie en wat jijvan invloedvindt. Bijvoorbeeld of je onkosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het belangrijk vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je dan welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze snel en simpel met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de dekking duiken. Over het algemeen kunnen we jeook nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Devoordeligste en voordeligste zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieonverwijld via ons afsluiten. Binnen eenpaar minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Wat is een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis heb je een volledig vrijezorgkeuze. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel teallen tijde eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening uitgekeerdkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote gewin van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het nodelooshoge kosten zijn).

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt in de regel naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder meer: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% uitbetaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief vergoed. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Nadelen combinatiepolis

Ook een combinatiepolis werkt op basis van overeenkomsten.zorgverzekeringsmaatschappijen sluiten contracten metzorgverleners. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je nietje hele rekening vergoed.

De combinatiepolis is duurder dan een natura- ofbudgetpolis. Is de zorgverlener bij jou in de buurt gecontracteerd bij eennatura- of budgetverzekeraar? Dan kan dit ook een goede optievoor je zijn. Check dus te allen tijde van tevoren de contractering.

Zorgverzekering vergelijken

Via deze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jesubiet de goedkoopste zorgverzekering voor ,op jouw wensen en behoeften afgestemd. En wie wil dat nouniet? Want zeg nou zelf; het is uiteindelijkheerlijk om elkemaand wat geld over te houdenvoor mooiere dingen? Het leven is al duur genoeg!Dat etentje buiten de deur is op deze manier gauw verdiend. Leessnel verder om te weten te komen hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen volg je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jesimpel allezorgaanbieders voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgprovider voor je situatie devoordeligste keusis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het beste bijjouw situatie past, en afsluiten maar!

In ons land is iedere burger voorgeschreveneen basisverzekering af te sluiten. over hetalgemeen is het tevens verstandigom een aanvullende verzekering te hebben waardoor jeextra zorgkosten terugkrijgt krijgt. Het komende zorgjaar zul je misschien anderebehoeften hebben dan het afgelopen zorgjaar.Wellicht weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een uitgebreideaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat iszekervervelend, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je mooigeld over om extra veel lekkere dingen in teslaan!

Geplaatst in Geen categorie
Scroll naar boven