zorgverzekering vergelijkingssites

Anderzorg Zwanger

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw situatie past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken gedektbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de dekking die bij je past

De voordeligste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de premie is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en dekking biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op tevens dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

  • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten vooronverwijld noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder kalenderjaarverandert de bescherming van de basisverzekering.
  • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje onder andere fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering vinden. Let wel goed op dat de extra premie die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je zondertwijfel gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde betaling?Bekijk dan ons overzicht vergoedingen .

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijensluiten overeenkomsten af met alle ziekenhuizen en medischspecialisten. Hier heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeraarkunt zien met wie zij een overeenkomst hebben. Wil je liever per zorgaanbieder bekijken met welke zorgverzekeraarszij een overeenkomst hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusimmer bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jeziektekostenverzekering een volledigeuitbetaling krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis immer naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderonverwachte kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeringsmaatschappij in geen overeenkomst heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan vind jevanzelfsprekend ookacuut in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wanneer moet ik eigen risico betalen?

Als je onkosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor deonkosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige onkostenbetaald van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekering vergelijken

Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeaanstonds de voordeligste zorgverzekering voor ,welke “Juist voorjou” is. En dat wil jij per slot van rekening ook? Want zeg nou zelf; het is tochookgeweldig om elkemaand wat euro’s over te houdenvoor mooiere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!Dat bioscoopje is op deze manier gauw verdiend. Leesnu verder om te weten hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jesnel allezorgverzekeraars voor vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgprovider voor je gezin devoordeligste keusis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorg12maanden )

Kies de zorgverzekering

die het slimste bijjouw situatie past, en afsluiten maar!

In ons land is iedereen verplichteen basisverzekering af te sluiten. Voor velen is het vaak tevens gewenstom een aanvullende verzekering af te sluiten waarmee jemeer uitgaven aan zorg vergoed krijgt. Het nieuwe zorgjaar zul je misschien anderewensen hebben dan het vorige zorgjaar.Wellicht weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een uitgebreideaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isallichtnaar, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je mooigeld over om extra veel ijsjes in tekopen!

Scroll naar boven