zorgverzekering 18 jaar vergelijken

Anderzorg Orthodontie

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de bescherming die bij je past

De slimstekeus zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kosten is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let ook op ook dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

  • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten voorogenblikkelijk noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder kalenderjaarverandert de bescherming van de basisverzekering.
  • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering vinden. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je ongetwijfeld gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde vergoeding?Bekijk dan ons overzicht tegemoetkomingen .

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één keer per jaar: per 1 januari. Inniet alle situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Bijvoorbeeld als je:

  • 18 twaalf maandenwordt
  • (terug) komt uit het buitenland
  • uit een militair dienstverband komt
  • je zorgcollectief wordt beëindigd
  • je gaat scheiden
  • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
  • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringaan gaan. Je bent namelijk wettelijkvereist om minimaal een basisverzekering te hebben. Vergelijkaltijd even: dan weet je zeker dat je de goedkooste engoedkoopste zorgverzekering vindt. Ga simpel je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen bruikbaaris voor jou.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt vaak naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder andere: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% betaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Pluspunten combinatiepolis

Je hebt met een combinatiepolis normaalgesproken vrije zorgkeuze. Je mag dus in de meestegevallen zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Omdat je geen gansevrije zorgkeuze hebt, is de combinatiepolis iets voordeliger dan derestitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken

Via hier vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jemeteen de goedkoopste zorgverzekering voor ,opjou situatie aangepast. En daarom ben jehier toch? Want zeg nou zelf; het is tochfijn om maandelijks wat geld over te houdenvoor mooiere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!De KFC is op deze wijze snel verdiend. Leessnel verder om erachter te komen hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen zet je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jeeenvoudig allezorgaanbieders voor vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgaanbieder voor jouw situatie devoordeligste keusis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgtwaalf maanden )

Kies de zorgverzekering

die het voordeligste bijjouw situatie past, en aanmelden maar!

In ons land is iedereen gebodeneen basisverzekering te hebben. Meestal tevens voordeligom een aanvullende verzekering te hebben waarmee jemeer zorgkosten terugkrijgt krijgt. Het nieuwe zorg12maanden zul je wellicht anderewensen hebben dan het vorige zorgjaar.Wellicht weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een uitgebreideaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isvanzelfsprekendnaar, maar als je met onze vergelijker goedkiest, houd je watgeld over om extra veel dropjes in tekopen!

Scroll naar boven