zorgverzekering kiezen student

Alternatieve Zorg Menzis

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw situatie past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken gedektbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de bescherming die bij je past

De beste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kosten is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let ook op tevens dat je jouw niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

  • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle kosten voorlinearecta noodzakelijke medische hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder kalenderjaarverandert de bescherming van de basisverzekering.
  • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje onder meer fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering aangaan. Let wel goed op dat de extra premie die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je zeker weten gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde uitbetaling?Bekijk dan ons overzicht vergoedingen .

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeraarssluiten contracten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Deze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeringsmaatschappijkunt zien met wie zij een contract hebben. Vind je hetprettiger per zorgaanbieder bekijken met welke zorgverzekeraarszij een contract hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusaltijd bij jezorgverzekeraar of je met jouwziektekostenverzekering een volledigevergoeding krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis te allen tijde naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderplotse kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeringsmaatschappij in geen overeenkomst heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan vind jevanzelfsprekend ookspoorslags in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt meestal naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder andere: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% vergoed. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Niet te allen tijde hele rekening betaald

Bij een combinatiepolis kun je er niet zomaar vanuit gaandat je immer alles uitgekeerdkrijgt. Niet alleverzekeraars hebben namelijk niet met alle zorgaanbiederseen contract. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg jealleen het ‘normale’ tarief uitbetaald. Vrijwel altijd is dit tarief genoeg om de ganserekening te dekken. Het kan toch ook voorkomen dat dit niet het geval is. Als je vooreen bepaalde behandeling naar een dure kliniek gaat, krijg je hoogstin het algemeen niet je hele behandelingbetaald. Het ‘normale’ tarief is dan lager dan het tariefwat de privékliniek rekent.

Zorgverzekering vergelijken

De zorgverzekering vergelijken. Elke 12 maanden opnieuwbepaalt de regering welkebasiszorg onder het basispakket valt en welke zorgniet meer gedeclareerd wordt door de basisverzekering, zoook voor . Op Prinsjesdag is bekendgemaakt watde nieuwe dingen inhouden voor het volgende 12 maanden.Lees hier wat je wetel wilt over je zorgverzekeringin .

Scroll naar boven