nieuwe zorgverzekering afsluiten

Alle Zorgverzekeringen Op Een Rij

Iedereen in Holland moet voorgeschreven een zorgverzekering afsluiten. Eén keer per 12 maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in een paar minuten de voordeligste en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het opzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld overhouden

Bij deze website vind jeeenvoudig en simpel de goedkooste zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heeleenvoudig: we stellen je meerdere vragen over je situatie en wat jijvan belangvindt. Bijvoorbeeld of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het belangrijk vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die precies bij je wensen past. In onsoverzicht zie je hierna welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze easy met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in depolisvoorwaarden van de bescherming duiken. In de regel kunnen we jeook nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest voordelige en meest geschikte zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieaanstonds via ons vinden. Binnen eenpaar minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel teallen tijde eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waardoor jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeringsmaatschappij besluiten dat je niet de hele rekening uitbetaaldkrijgt. 

Hoe werkt een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis moet je de rekening zelfdoorsturen naar de verzekeringsmaatschappij. Of je schiet derekening voor en declareert achteraf. De zorgverzekeringsmaatschappijvergoedt de kosten, áls de kosten binnen je zorgverzekering vallen.

Bij een restitutiepolis heb je volledig vrije zorgkeuze. Jehoeft dus niet te kijken naar de contracten die je zorgverzekeraarmet de zorgverlener heeft afgesloten. Let wel op: gaat het om overdreven durezorgkosten? onder andere omdat je naar een dureprivékliniek bent geweest? Dan moet je soms een gedeelte van de rekening zelfbetalen.

Hoe meestal betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 maal per12 maanden. Dit kan in een grotebetaling zijn, maar tevens in enkele kleine.Het hangt helemaal af van wat voor onkosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het kalenderjaar erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeringsmaatschappij soms verlaat

Je betaalt nooit spoorslags in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In sommige gevallen kandit best lang duren. Je zorgverzekeringsmaatschappij isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet tevens lang alvorens deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een kalenderjaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent verplicht het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij niet allezorgverzekeringsmaatschappijen kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je bijvoorbeeldmedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit interessant zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het verplicht eigenrisico is er tevens een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je gebodeneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee facultatief verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het verplicht eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeonmiddellijk de goedkoopste zorgverzekering voor ,passen bij je situatie. En daarom ben jehier toch? Want zeg nou zelf; het is immersheel stoer om elkemaand wat salaris over te houdenvoor mooiere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!De KFC is op deze manier snel verdiend. Leessnel verder om erachter te komen hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jesimpel allezorgverzekeraars voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgprovider voor jouw situatie devoordeligste keusis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgkalenderjaar )

Kies de zorgverzekering

die het beste bijjouw gezin past, en afsluiten maar!

In Nederland is iedere burger verplichteen basisverzekering te hebben. Voor velen is het vaak ook gewenstom een aanvullende verzekering af te sluiten waardoor jeandere zorgkosten vergoed krijgt. Het aanstaande zorgjaar zul je wellicht anderebehoeften hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een uitgebreideaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat iszekerirritant, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je mooigeld over om extra veel lekkere dingen in tekopen!

Scroll naar boven