goedkoopste basis zorgverzekering

Afschrijving Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd uitsparen

Bij onze website vind jesnel en gemakkelijk de meest geschikte zorgverzekering bij je wensen. Hoe dat werkt? Heelgemakkelijk: we stellen je eenaantal vragen over je geval en wat jijbelangrijkvindt. Bijvoorbeeld of je onkosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het van betekenis vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je hierna welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze easy met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de dekking duiken. Meestal kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Devoordeligste en bestpassende zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieacuut via ons afsluiten. Binnen 5 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeraarssluiten overeenkomsten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Onze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeraarkunt zien met wie zij een contract hebben. Wil je liever per zorgaanbieder bekijken met welke zorgverzekeraarszij een overeenkomst hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeraar geen contract meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusimmer bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jouwziektekostenverzekering een gansebetaling krijgt bij de zorgaanbieder waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis altijd naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderplotselinge kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeringsmaatschappij in geen contract heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan vind jezeker tevensacuut in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder meer naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, betaalt deverzekeraar de rekening niet helemaal.Meestal moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig vaak eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Hoe werkt een naturapolis?

Moet je naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener?Dan vergoedt je zorgverzekeringsmaatschappij deonkosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.Kies je voor een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraargeen contract mee heeft? Dan moet je in het algemeen een deel van de onkostenzelf betalen. Dit is meestal 20% van dehele rekening.

Zorgverzekering vergelijken

Via hier vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeonmiddellijk de voordeligste zorgverzekering voor ,speciaal voor jou samengesteld. En daarom ben jehier toch? Want zeg nou zelf; het is welbeschouwdcool om maandelijks wat inkomen over te houdenvoor leuke uitgaven? Het leven is al duur genoeg!Dat etentje buiten de deur is op deze manier snel verdiend. Leessnel verder om te weten te komen hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen zet je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jesimpel allezorgverzekeringsmaatschappijen voor vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgprovider voor je wensen devoordeligste keusis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het beste bijjouw gezin past, en overstappen maar!

In ons land is iedereen vereisteen basisverzekering te hebben. Voor velen is het vaak tevens handigom een aanvullende verzekering te hebben waardoor jemeer kosten van zorg terugkrijgt krijgt. Het nieuwe zorg12maanden zul je misschien andereuitgaven hebben dan het vorige zorgjaar.Misschien weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een extraaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isnatuurlijkirritant, maar als je met onze vergelijker een goede vergelijking maakt, houd je watgeld over om extra veel snoep in teslaan!

Scroll naar boven